Uddybning og oprensning

Sejlrender, vandveje og infrastruktur

Graveopgaver er vores kernekompetence. Opgaverne dækker bredt – fra uddybning og oprensning til landfalls, rørledninger af enhver art mm.

I projekteringsfasen sætter vi fokus på planlægningen af gravearbejdet, så det udføres ”just in time” og på den mest effektive og miljøvenlige måde.

 

Uddybning og oprensning af sejlrender
Med uddybning  og oprensning af sejlrender sikrer vi vanddybden. Vi udfører uddybning af havne for at øge vanddybden til større skibe eller i forbindelse med havneudvidelser.

Efter uddybning udføres oprensning for at øge vanddybden, når slam har lagt sig på bunden.

Uanset om du ønsker oprensning flere gange om året, eller blot hvert 10. år, så er vi klar til at hjælpe dig.

 

Som maritim entreprenør udgør graveopgaver i dag en væsentlig del af vores forretning. Netop derfor har vi også optimeret vores flåde til en bred pallette af graveopgaver indenfor vandbygning.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Vi kan hjælpe med

Se eksempler på tidligere løste opgaver