Om os

Vandbygning til fremtidens maritime miljøer

Vandbygning til havne, kystlinjer, vindmølleparker og infrastruktur
Vi er en 100% danskejet entreprenørvirksomhed, der siden 1958 har udført maritime bygge- og anlægsopgaver indenfor vandbygning.

Med specialistviden, en bred flåde og et erfarent mandskab udfører vi såvel enkeltstående opgaver som større og mindre totalentrepriser. Vi sikrer kost-effektiv vandbygning, der skåner miljø og havbund og effektiviserer projektet på kvalitet, tid og pris.

 

Vi er drevet af vores vision
om at være den foretrukne maritime entreprenør i Nordeuropa, der skaber bæredygtige maritime miljøer til fremtiden. En tidlig dialog sikrer, at vores kunder får maksimalt udbytte af os som den operationelt rådgivende maritime entreprenør.

 

Vores mission er
at skabe bæredygtige maritime miljøer til såvel havne og kyster som vindmølleparker og maritim infrastruktur.

 

Vandbygning gennem generationer
Vores historie går tilbage til 1958, hvor Erik Høj grundlagde virksomheden, som har været familieejet lige siden. Koblingen mellem planlægning og praktik har altid været vores kendetegn. Vores kvalitetsstyring sikrer et højt, ensartet og konstant kvalitetsniveau, selv under stærkt varierende forhold til søs.

Vores arbejde understøtter 4 verdensmål

#7 Bæredygtig energi

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Inden 2030 skal antallet af dødsfald, som følge af vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt. Vi kystsikrer by og land mod klimarelaterede risici og naturkatastrofer.

#13 Klimaindsats

Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer styrkes. Vores maritime klimaprojekter sikrer kyster og byer mod negative klimapåvirkninger

#14 Livet i Havet

Hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

Vi er

en 100% danskejet entreprenørvirksomhed, der i to generationer har udført maritime bygge- og anlægsopgaver indenfor vandbygning. Med specialistviden, en bred flåde og et erfarent mandskab udfører vi bygge- og anlægsarbejde i alle maritime miljøer, såvel enkeltstående opgaver som større og mindre totalentrepriser.

Vi er drevet af

vores vision om at være den foretrukne maritime entreprenør i Nordeuropa. Vores mål er at skabe maritime miljøer til en mere bæredygtig fremtid.

Vores mission er

at skabe bæredygtige maritime miljøer til såvel havne og kyster som vindmølleparker og maritim infrastruktur. Klimasikring af kyster er en vigtig del af vores forretning og indgår som et strategisk fokusområde under verdensmål #13 og #14, der omhandler beskyttelse mod klimarelaterede indvirkninger.

Vi vil

være blandt de bedste i branchen og tilgår altid projektet operationelt i en produktiv proces. Vi er den maritime entreprenør der bidrager med den specialistkompetence og erfaring, der sikrer kvalitet, tid og pris og giver tryghed gennem hele processen.

Building for the future

Vandbygning med fokus på fremtiden.

Vi beskytter

kyster og byer mod klimarelaterede påvirkninger.

Vi etablerer

fundamentet til  fremtidens off shore vindmølleparker.

Vi sikrer

havne og transportveje til fremtidens transport og logistik.

Vi leverer

vandbyggeri med fokus på CO2 reduktion i udførelse og vedligehold.

Vi udfører

miljøprojekter så havmiljøet forbedres.

Vi ved

hvordan vi bedst beskytter mennesker og havbund mod klimakonsekvenser.