Sikkerhed

Vandbygning med et sikkert arbejdsmiljø

Høj Nordic Marine Contractors er ISM certificeret af DNV-GL og har gyldigt ”document of compliance” (DOC).

Skibene Camilla Høj, og Elisabeth Høj er ISM certificeret af DNV-GL og har gyldigt (SMC) ”Safety management certifikat”.

Vores skibe opfylder alle krav og anbefalinger i ISM code 2014.

Arbejde og funktioner, relateret til sikker skibsdrift, udføres i henhold til gældende ISM/SMS (Sikker skibsdrift manual), der er godkendt af DNV-GL og indeholder alle elementer, procedurer, retningslinjer og anbefalinger, som er krævet for at oppebære en ISM certificering.