Skibe og CO2

Skibe og CO2

Vi definerer CO2 optimeringer i  flådens på baggrund af analyser og energirapporter, der definerer muligheder for CO2 reduktion. Det er på baggrund af disse rapporter, vi prioriterer vores klimainvesteringer.

 

Skibe skal opgraderes med nyeste teknologi
Selvom vi ikke har mulighed for at udføre alle energioptimeringer på en gang, vil vi som ansvarlig entreprenør sikre analyse og fremdrift af klimatiltag på vores flåde, så vi reducerer skibenes miljøpåvirkning og CO2 udledningen mest muligt i projektet.

Med en bred flåde er indsatserne både forskellige og omkostningstunge, hvorfor vi prioriterer klimainvesteringerne over en årrække.

De væsentligste indsatser indenfor CO2optimering af vores flåde udføres efter en 10 årsplan, der forventes at være fuldt implementeret i 2032.

Flådeoversigt

Se specifikationerne på vores skibe.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.