Kunstige Rev

Etablering af kunstige stenrev er en vigtig miljøindsats for marine biodiversiteten. Sten på havbunden har stor betydning for iltforholdene, da tang vokser op af sten og producerer ilt. Derfor forbedrer kunstige stenrev marine biodiversiteten til fordel for både planter og fisk.

 

Etablering af stenrev – nutidens stenfisker
Høj Nordic Marine Contractor har solid erfaring med etablering af kunstige stenrev til forbedring af vandmiljøet.

Opgaverne kan lede tankerne hen på gamle dages stenfisker opgaver, hvor man hentede sten fra havbunden for at bruge dem til byggeri af moler.

Stenfiskeri udføres ikke længere og har i mange år været forbudt for at skåne havmiljøet. Men kompetencerne, der er i spil ved etablering af kunstige stenrev, er i princippet de samme som hos en gammeldags stenfisker. I dag er hjælpemidlerne dog mere effektive og processen er heldigvis digitaliseret, så etablering af de kunstige rev kan udføres både hurtigt og præcist.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Vi kan hjælpe med

Se eksempler på tidligere løste opgaver