Kårehamn, Sverige

Efter opførsel af en vindmøllepark på østsiden af Øland, skulle vi fjerne 18.000 m³ stenmateriale fra havbunden.

Materialerne var lagt som stenpuder ved vindmøllerne for at sikre, at installationsfartøjet kunne stå forsvarligt under opførelsen af disse.

Der var elleve vindmøller i alt, og der var seks stenpuder pr. vindmølle. Vi fjernede disse stenpuder, så havbunden blev reetableret. Arbejdet blev udført på 10-25 meters dybde.

Vi anvendte Elisabeth Høj med wiremaskine til opgaven. Efterfølgende blev alle puderne undervandsfilmet som kvalitetskontrol af arbejdet. Materialerne blev sejlet ca. 30 km til Grankullavik og losset på land for videre anvendelse.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
Kårehamn, Sverige
Opgavetype Off shore wind
Kunde
E.ON
Udførelsestidspunkt
2015
Projektbeskrivelse
18.000 m³

Benyttede fartøjer