Vannavalen, Norge

Oprensning 40.000 m3 – losse på land i depot.

5000 m3 ripping af hård moreneler og 2500 m3 sprængning.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
Vannavalen, Norge
Opgavetype Havne- og vandbygning
Udførelsestidspunkt
2019-2020

Benyttede fartøjer