Oprensning af Randers Havn

Høj Nordic Marine Contractor startede oprensning af Randers Havn i juli 2022 med en survey af bunden, der estimerede en oprensning på ca. 180.000M3. Totalset endte oprensningen dog på noget mere, nemlig en totalmængde på 220.000 m3, målt i skibenes lastrum.

 

Projektet bestod af en oprensning af hele havnen, Randers Fjord og ”barren” ved udløbet af fjorden til en dybde på 7 meter i sejlrenden. Derudover er der samtidig udført oprensning i tre af de lokale lystbådehavne i Dronningborg, Uggelhuse og Mellerup.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
Randers Havn
Opgavetype Havne- og vandbygning
Kunde
Randers Havn
Udførelsestidspunkt
2022
Projektbeskrivelse
Oprensning af Randers Havn

Benyttede fartøjer