Tuborg Havn, Danmark

Oprensning, ny bølgebryder og deponering af materiale.

Pumpning af 10.000 m3 forurenet materiale.

Udgravning til rørledning Ø1100 PE, ca. 640 meter i 2016.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
Tuborg Havn
Opgavetype Havne- og vandbygning
Udførelsestidspunkt
2016

Benyttede fartøjer