Mariager Fjord, 2020

Arbejdet bestod i etablering af et 800 m langt tracé for 2 stk. Ø 355 mm trykrørsledninger til spildevand tværs over Mariager Fjord.

Uddybning i bløde gytjeholdige aflejringer, tracédybde 1,4 á 2,4 m under eksisterende havbund, svarende til ca. 15.000 m³. Dykkerinspektion og assistance i forbindelse med ud- og nedlægning af rørledninger i tracé.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
Mariager Fjord
Opgavetype Havne- og vandbygning
Udførelsestidspunkt
2020

Benyttede fartøjer