Hanstholm Havn

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af vanddybderne i Hanstholm Havn, udførte vi oprensning i flere havne bassiner.

Materialerne var lettere belastede, og det var derfor ikke muligt at deponere dem til søs på klapplads. De skulle i stedet for lægges i et landdeponi ca. to km fra havnen. Dette foregik med lastbiler, som blev lastet med gravemaskine ved kajen.

Det blev til i alt 56.000 m³ eller 89.600 ton. Med 30 ton pr. lastbil blev det til ca. 3000 ture frem og tilbage!

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
Hanstholm Havn
Opgavetype Havne- og vandbygning
Kunde
Hanstholm Havn
Udførelsestidspunkt
2015
Projektbeskrivelse
Oprensning 56.000 m³- 1.600 m³/dag transporteret på lastbil

Benyttede fartøjer