Vi etablerer to nye stenrev i Lillebælt

De nye stenrev til Naturpark Lillebælt skal øge biodiversiteten og bidrage til forskning af marsvin, havørred og torsk.

 

Vi vil i de kommende dage indlede forberedelserne til etableringen af to nye stenrev for Naturpark Lillebælt. Stenene til projektet hentes fra Norge. Naturpark Lillebælt arbejder sammen med Haderslev Kommune, som vi også leverer et nyt rev til ved Raade Hoved.

Vi vil i projektet læsse sten af i et sø-depot af to omgange, og herefter begynde bygning af stenrevene med et par skibe. Afhængig af vejr og vind, vil revene blive bygget i perioden fra januar-marts 2023.

 

Placering af de nye stenrev

Der er lavet en grundig forundersøgelse der viser, hvor man kan placere stenrevene for at opnå størst effekt. Der skal bygges et huledannende stenrev målrettet torsk og marsvin i Tybrind Vig på ca. 2800 m3 sten fordelt på 1 ha. Det andet stenrev etableres ved å-udløb og er målrettet havørreder ved Varbjerg Havn. Her bruges ca. 3150 m3 sten fordelt på 1 ha.

 

Skal øge biodiversiteten i havet

De to nye stenrev er en del af en rejse mod et Lillebælt og en natur i balance, siger formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Middelfart Kommune, Jacob Bjørnskov Nielsen:

 

Lillebælt har en kæmpe betydning for os der bor her. Det er attraktivt at se marsvin, at kunne fange fisk, at vide der er liv derude. Derfor går vi sammen om at etablere stenrev, for at gøre noget. Vi ved det tager tid at skabe et bedre havmiljø, og der skal gøres flere ting, men ved både at skabe et mere rent havmiljø og øge levestederne fx ved fiskebørnehaver og stenrev, så viser vi vejen.

 

Michael Normann, adm. Direktør i Høj Nordic Marine Contractor, kalder projektet for et vigtigt dansk bidrag til verdensmål #14: Livet i havet, der skal sikre at Hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt.

 

Forskning

Projektet med de to nye stenrev bliver genstand for forskning, hvor man med verdens første smoltrev vil undersøge effekten, så vi bliver klogere på metoderne og måden vi skaber biodiversitet på i havet. Forskningen sker i samarbejde med Aarhus Universitet, som undersøger effekt på marsvin, og DTU Aqua, som undersøger effekt på havørred og torsk.

Etableringen af de to stenrev er en del af projektet ”Bælt i Balance”, et projekt igangsat af tre kommuner i Naturpark Lillebælt i samarbejde med forskningsinstitutioner og frivillige. Projektet bliver til med støtte fra: Nordea-fonden, VELUX FONDEN og Friluftsrådet.

 

Flere nyheder