TKMS, Kiel, Tyskland

Da TKMS i Kiel skulle have anlagt en ny anløbsbro ved deres ubådsværft, skulle de samtidig have forøget vanddybden i havnebassinet.

Hele området skulle derfor undersøges for ammunition og gamle bomber fra anden verdenskrig. Dette blev foretaget med Elisabeth Høj.

Det opgravede materiale blev sorteret igennem et sold og undersøgt af en ammunitionsekspert. Herefter blev materialet lastet over på en pram og sejlet videre til deponi.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
TKMS, Kiel, Tyskland
Opgavetype Havne- og vandbygning
Kunde
DDW
Udførelsestidspunkt
2017-2018
Projektbeskrivelse
Ammunitionsrydning

Benyttede fartøjer