Koping Hamn

160.000m³ oprensning af vandveje + de samme som på siden uddybning.

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
Koping Hamn
Opgavetype Havne- og vandbygning
Udførelsestidspunkt
2021

Benyttede fartøjer