Etablering af stenrev i Lillebælt, 2023

De nye stenrev til Naturpark Lillebælt der øger biodiversiteten og bidrager til forskning af marsvin, havørred og torsk.

Etablering af to nye stenrev for Naturpark Lillebælt. Etablering af sø-depot med norsk granit – herefter etablering af tre nye stenrev. Det ene stenrev er målrettet torsk og marsvin i Tybrind Vig på ca. 2800 m3 sten fordelt på 1 ha. Det andet stenrev ligger ved å-udløb og er målrettet havørreder ved Varbjerg Havn. Her bruges ca. 3150 m3 sten fordelt på 1 ha. Det tredje rev etableres ved Råde Hoved ved Haderslev.

 

Projektet med de tre nye stenrev er genstand for forskning, hvor man med verdens første smoltrev vil undersøge effekten, så vi bliver klogere på metoderne og måden vi skaber biodiversitet på i havet, Jf. verdensmål #14, Livet i Havet. Forskningen sker i samarbejde med Aarhus Universitet, som undersøger effekt på marsvin og DTU Aqua, som undersøger effekt på havørred og torsk.

 

Etableringen af de to stenrev er en del af projektet ”Bælt i Balance”, et projekt igangsat af tre kommuner i Naturpark Lillebælt i samarbejde med forskningsinstitutioner og frivillige. Projektet bliver til med støtte fra: Nordea-fonden, VELUX FONDEN og Friluftsrådet.

 

Flådeoversigt

Sammenlign specifikationerne på vores skibe. Kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Projektinformation

Projektnavn
Stenrev, Lillebælt 2023
Opgavetype Havne- og vandbygning
Projektbeskrivelse
Januar-marts 2023

Benyttede fartøjer