Høj skifter navn til Høj Nordic Marine Contractor

Nyt navn, men samme CVR-nummer.

For at styrke sin internationaliseringsstrategi skifter Rederiet Høj A/S navn til Høj Nordic Marine Contractor A/S. Det nye navn skal styrke selskabet på det nordeuropæiske marked, hvor klimaprojekter og især etablering af flere offshore vindmølleparker rummer store vækstmuligheder.


Rederiet har gennem to generationer opereret i det Nordeuropæiske farvand og har i dag strategisk fokus på maritime byggeopgaver i Norge, Sverige, Tyskland, England og Baltikum.

 

På listen over typiske leverancer er uddybning og oprensning af havneinfrastruktur, molebygning, stensætninger, kabelarbejde, boulder clearence og etablering af nye stenrev.

 

Men klimakrisen har medført stigende behov for klimasikring af byer og kyster ligesom en betydelig vækst indenfor etablering af offshore vindmølleparker, har udløst et stort potentiale for den maritime entreprenør i hele Nordeuropa.

– Her skal selskabet i kraft af sine kompetencer og referencer til søs kendes som en af Nordeuropas betydende maritime entreprenører.

 

Det er selskabets nye adm. direktør Michael Normann, der i samarbejdet med selskabets ejer Søren Høj har initieret entreprenørens nye profil.

Selskabet har domicil i Horsens og eksekverer derfra ca. 50 maritime projekter om året, der leveres i nordeuropæiske farvande.

 

Michael Normann, der har siddet i direktørstolen siden 1. april 2022, er ikke i tvivl om, at navneskiftet og en ny mere international profil vil gavne selskabet i sin internationaliseringsstrategi:

 

” Med stærke referencer har vi gennem flere år sat klare fodspor i hele Nordeuropa. Vores navn skal derfor også afspejle den internationale virksomhed vi er og understøtte øget international tilstedeværelse. Det har i processen været vigtigt for os at fastholde historik, ejerforhold og det gode renommé omkring navnet Høj. Selvom det danske Ø udfordrede i processen, synes jeg, vi har fundet en god løsning på det både i navn og logo. På den måde tager vi vores baggrund og historie med ind i en ny æra, hvor klimasikring og offshore wind projekter vil fylde endnu mere.”

 

Navneskiftet til Høj Nordic Marine Contractor er effektueret, mens CVR-nummeret består. Læs mere på www.hojmarine.com

 

For yderligere information:
Kontakt Michael Normann, CEO, Rederiet Høj, e-mail: mno@eh-dk.com eller tlf.: 45 23 73 42 41

Flere nyheder