Oprensning af Randers Havn afsluttet

Oprensningsprojektet på Randers havn er nu afsluttet. Sejlrendens ønskede dybde på 7 meter er dermed genetableret.

Høj Nordic Marine Contractor startede oprensning af Randers Havn i juli 2022 med en survey af bunden, der estimerede en oprensning på ca. 180.000M3. Totalset endte oprensningen dog på noget mere, nemlig en totalmængde på 220.000 m3, målt i skibenes lastrum.

Projektet bestod af en oprensning af hele havnen, Randers Fjord og ”barren” ved udløbet af fjorden til en dybde på 7 meter i sejlrenden. Derudover er der samtidig udført oprensning i tre af de lokale lystbådehavne i Dronningborg, Uggelhuse og Mellerup.

 

Op til 4 skibe og pumpestation igang
Der har i perioden været helt op til 3-4 skibe og en pumpestation i gang på samme tid. Pumpestationen har indpumpet størstedelen af de opgravede m³ i tre forskellige spulefelter på land som er placeret langs med inderfjorden.  På de dage, der har været flere skibe i gang samtidig, har man indpumpet op til ca. 4.500 m³ dagligt. Derudover er der også lagt ca. 55.000m³ ind som nyttiggørelse og opfyldning af faskinerne langs fjorden, hvor man sikrede sig den rigtige placering af det opgravede materiale, i samarbejde med havnens medarbejdere.

I projektet har man pumpet materialet ca. 3-400 meter ind fra fjorden. Materialet er transporteret i pumpeledninger på 50-60 cm i diameter efter pumpestationen har blandet det opgravede bundmateriale op med vand til en slags mudderblanding, så det kan pumpes. Undervejs i oprensningen tjekker man gravningen med survey igen og ser om man har gravet korrekt og når man har gravet det, der skal graves, laver man et outsurvey som dokumentation for arbejdet, så kunden kan se opgaven er udført.

 

Havnen vigtig for regionens økonomi og beskæftigelse
Havnen udgør en markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse i Randers kommune, viser en oplandsanalyse foretaget af Syddansk Universitet og center for Regional- og turismeforskning for danske Havne – brancheorganisation for erhvervshavne. Havnen medfører en værditilvækst på 1.173 mio kroner, svarende til næsten 6% af den samlede værditilvækst i Randers Kommune og 366 mio. kroner i grundlag for skatteprovenu (indkomst-virksomhedsskatter, moms etc. i kommunen, – det er 3.4 procent af det samlede skatteprovenu for hele Randers kommune.

Randers havn oprenser havn og fjord ca. hvert 5. år for at opretholde den ønskede dybden i sejlrenden. Vi er stolte af at have været en del af processen.

Flere nyheder