Klimaprojekter

Maritime klimaprojekter

Miljøopgaver udgør en stigende del af vores projekt portefølje
Vi forpligter os til fortsat fokus på forbedringer og udvikling af byggetekniske løsninger og metoder til at skabe bæredygtige maritime miljøer. Typiske miljøopgaver kan være oprensning, kystsikring og sikring af bynære maritime miljøer.

Vi udfører Maritime anlægsprojekter, der sikrer mod uhensigtsmæssige klimarelaterede påvirkninger i natur- og bynære områder. Med Høj om bord på projektet får du en rådgivende entreprenør med erfaring indenfor klimasikring og anlægsprojekter i alle former for maritimt miljø.

Vores flåde dækker de fleste behov og vores viden kan optimere projekterne, hvis vi involveres tidligt i processen.

Søger du en rådgivende entreprenør til udførelse af kystsikring eller klimasikring i Nordeuropa, er Høj Nordic Marine Contractor en foretrukken samarbejdspartner.

Flådeoversigt

Se specifikationerne på vores skibe.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os på tlf. +45 75 62 84 11 eller mail: info@hojmarine.com.

Vi klimasikrer by og land

Vores kompetencer indenfor klima- og kystsikring anvendes i hele Nordeuropa.

MBES surveys

Vi kortlægger hurtigt og præcist havbunden med multibeam echosounder (MBES) surveys.
Læs mere

Dybe kompetencer. Brede referencer.

Høj Nordic Marine Contractor udfører opgaver i hele Nordeuropa. Her et par eksempler på udførte klimaprojekter.

Havne- og vandbygning, Klimaprojekter

Havneby, 2022

Udgravning til rørledning Ø630 PE, ca. 80 meter.

Læs mere